Kočani

 

Kočani je XVII stoletja prejel turško fizionomijo.

Bilo je zgrajena precej kul (utrdb), ki so služile kot opazovalna stražarska mesta, ker se iz mesta v dolini ni moglo videti, kaj se dogaja v okolici. V to obdobju sodi gradnja srednjeveških kul v Kočanih, ki so imele stanovanjsko in obrambno funkcijo. Ena kula je bila saat-kula imela je uro in z zvokom  kazala čas.

Jezero Gratče je majhno umetno jezero v bližini mesta, zgrajeno na Kočanski reki leta 1959, ob vznožju Osogovske Planine. Ob jezeru delajo sodobni turistični in gostinsk obrati. Jezero se nahaja v izredno slikoviti soteski, in je priljubljeno mesto za rekreacijo in izlete.

 

Ponikva

Ponikva je eden najbolj znanih zimskih turističnih središč in vikend naselje v Makedoniji.Ponikva se nahaja v bližini kraja Kočani, na nadmorski višini 1560 metrov v območju z gostim bukovim gozdom in raznoliko vegetacijo Osogovskih Planin. Športno rekreacijski center vključuje dve vlečnice, vikend hiše, avtokampe, bungalove, prodajalne za vsakdanjo oskrbo, večnamenske prostore, terene za šport in rekreacijo, gostinske lokale, servis in storitve za smučarsko opremo. V Ponikvi, razen vikend- naselja in več motelov, je tudi otroški počitnišči objekt z zmogljivostjo 220 postelj.

Naravna lepota, ekološko čisto okolje in ugodno podnebje so idealni pogoji za veliko obiskanost Ponikve. Poleg že zgrajenih športnih terenov, v načrtu je gradnja prog za biatlon in nordijski tek. Kot posebna turistična atrakcija za ljubitelje lova, se v bližini Ponikve nahaja rezervat za divjad. Komercialno lovišče - rezervat, poleg nastanitve, nudi obiskovalcem možnost za lov jelene, srne, jelene-lopatarje, muflone, divje prašiče.

 

Spomenik Svobode

Spomenik Svobode je bil  v Kočanih zgrajen od leta 1975 do leta 1977. Umetniška in arhitekturna rešitev je delo Gligora Čemerskega in Radovana Radženovića. Spomenik je bil v celoti zaključen in se je začel uporabljati leta 1981. Izdelan je v specifični vrsti plastike in arhitekturno spremenjene oblike odprte bazilike. Na mozaičnem prikazu od 335 metrov je ovekovečen zgodovinski boj makedonskega naroda za svobodo od ilendenskega obdobja do druge svetovne vojne. V spomeniku so s posebnno predanostjo izpisana imena padlih borcev iz Kočanov  in okolice. Kljub zgodovinski in umetniški vrednost, ima kompleks tudi uporabno vrednost z zgrajenim amfiteatrom, ki se uporablja za praznovanja, gledališke predstave  in druge  dogodke. Razglašen je za kulturni spomenik in vpisan v register Zavoda za varstva kulturnih spomenikov.

 

Arheološko najdišče Morodvis

Morodvis je naselje v Kočanski kotlini, kjer je več arheoloških najdišč. Eden od njih je Gradišče, utrjeno naselje iz pozne antične dobe in v srednjega veka na hribu južno od Morodvisa. To je pravokotnik, pod katerim je zgrajena cerkev Sv Simeon. Drugo najdišče je Grobjani Rid, srednjeveške stavbe in nekropola. Potem Crkvišteto Morobizdon, pozno antičen in srednjeveški kompleks več najdišč, kjer je bila odkrita reprezentativna cerkev z zidano ograjo. Tu se je nahajalo cerkveno središče bregalničke regije. Najstarejša od štirih odkritih cerkva na Crkvištu je iz obdobja med V. in VI stoletjem, novejša iz XVI stoletja. Drugi dve cerkvi sta iz XI in XIII stoletja.

Znan trg riža in maka. Vendar, je zaradi balkanskih vojn in prve svetovne vojne prišlo do zastoja v razvoju. Še posebej pomembna za razvoj mesta je gradnja železnice leta 1926. Kot končna postaje, je Kočani dobila vlogo zbirnega centra za vsa naselja vzhodno od njega. Med drugo svetovno vojno je bil del mesta zažgan in uničen. Po vojni, je Kočani postal moderno mesto. Prebivalstvo leta 1948 je štelo približno 7000, v letu 2002 je doseglo 30.000, kar sovpada z razvojem gospodarskih in negospodarskih dejavnosti v mestu in vse večje privlačnosti mesta kot kraja za življenje. V gospodarstvu prevladuje kmetijstvo (predvsem riž) in industrija (kovinska, za obdelavo kovin, proizvodnja papirja in lesna industrija), tako da  ima industrijsko agrarno funkcijo v regiji. Kočani je danes upravno, kulturno, zdravstveno in gospodarsko središče v regiji. Hkrati je gravitacijsko središče za del krajev Delčevo in Vinica.

 

Promote your Service

Accomodation

Add up to 3 images.

Validation code:
Enter the code above here :

Can't read the image? click here to refresh.